Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret

Legeerklæring til skoleelever med kortvarig sykdom

Legene ved legegruppen har ikke kapasitet til å skrive legeerklæring ved kortvarig sykefravær hos skoleelever. Står eleven i fare for å ikke få karakter i faget grunnet høyt udokumentert fravær og har fått skriftlig varsel, medbringes dette varsel til legekonsultasjonen.

"Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. De trenger altså ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, så lenge de holder seg under fraværsgrensa."

"Fravær av helsegrunner vil ikke telle på fraværsgrensen dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier."

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjeninnforer-fravarsregler-til-hosten/id2914510/